Ochrana osobních údajů

Tento dokument popisuje způsob, jakým e-shop nopdou.cz provozovaný společností Z Account, s.r.o. (dále jen "my", "náš", "nás") sbírá, uchovává a zpracovává osobní údaje zákazníků (dále jen "vy", "vaše", "vás") v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

 1. Identita a kontaktní údaje správce

Správce osobních údajů je:

Z Account, s.r.o., Sedlákova 604/22, Třebíč, 67401, Česko
Kontaktní údaje: info@zaccount.cz, +420 774 626 367

 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 • Přijetí, zpracování a vyřízení vaší objednávky na licence na pluginy.
 • Zajištění technického zprostředkování stahování pluginů po zaplacení.
 • Komunikace s vámi ohledně vaší objednávky, platby a dalších relevantních informací.
 • Dodržování právních povinností, zejména daňových a účetních povinností.
 1. Právní základ zpracování

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno na základě následujících právních základů:

 • Plnění smlouvy: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi pro nákup licencí na pluginy a poskytování přístupu k jejich stažení po zaplacení.
 • Právní závazek: Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, kterým podléháme, zejména v oblasti daní a účetnictví.
 • Oprávněné zájmy: Zpracování je prováděno na základě našich oprávněných zájmů, jako je zlepšování našich služeb a komunikace s vámi ohledně našich produktů.
 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje: Jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Finanční údaje: Údaje o platbě, fakturační údaje.
 1. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím příjemcům:

 • Poskytovatelé platebních služeb pro provedení platby.
 • Poskytovatelé služeb zpracování dat, jako jsou dodavatelé služeb hostingování a správy e-mailů.
 • Daňové a účetní orgány pro splnění právních povinností.
 1. Přenos osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovávány v třetích zemích mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. V takovém případě zajistíme, že takový přenos bude probíhat v souladu s příslušnými právními požadavky GDPR.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly sbírány, a splnění našich právních povinností. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje bezpečně vymazány nebo anonymizovány.

 1. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám náleží některá práva podle GDPR. Máte právo:

 • Přístup ke svým osobním údajům a jejich opravě.
 • Výmaz vašich osobních údajů.
 • Omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Přenositelnost vašich osobních údajů.
 • Námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy, žádosti nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na info@zaccount.cz.